MESAJ PENTRU ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI - FESTIVALUL „AICI-ACOLO” 2023

 

 

Începând cu anul 2015, în ultima duminică a lunii mai, este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, o zi specială, având o puternică semnificație spirituală, de reafirmare a rădăcinilor și tradițiilor creștine ale poporului român.

În acest sens, anul 2021 a fost declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației românilor din afara României, pentru a avea un nou prilej de a intensifica misiunea și responsabilitatea ei pastorală față de românii ortodocși din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a comuniunii ortodoxe românești de pretutindeni, dar, și pentru a-i asigura că vom fi întotdeauna preocupați de întărirea duhovnicească a tuturor credincioșilor ortodocși români aflați departe de țară.

Grija pastorală și atenția specială manifestată de Patriarhia Română față de românii din comunitățile ortodoxe românești din afara României s-au concretizat prin înființarea de numeroase parohii și eparhii noi, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor români ortodocși din Basarabia, Bucovina de Nord, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Croația, Slovenia, Europa Centrală și de Nord, Europa Occidentală și Meridională, cele două Americi, Australia și Noua Zeelandă, Ierusalim, Iordan și Ierihon, Muntele Athos, Cipru, Turcia, Africa de Sud, Japonia și Emiratele Arabe.

Astăzi, în afara frontierelor actuale ale României, Patriarhia Română are în jurisdicția sa patru arhiepiscopii și nouă episcopii, arhiepiscopiile fiind și centre mitropolitane.

În aceste eparhii există astăzi un total de 1.483 de parohii și filii, 71 de așezăminte monahale ortodoxe românești, deservite de un număr de 1.379 clerici români

Activitatea comunităților ortodoxe românești din străinătate, pe lângă realizările în plan liturgic și pastoral-misionar, edilitar, social-filantropic și educațional-cultural, au afirmat valorile ortodoxe românești și, totodată, au sprijinit pe românii ortodocși din afara României, în păstrarea acestor valori, în societățile de adopție, în care s-au stabilit temporar sau definitiv.

Biserica Mamă îi sprijină și încurajează pe fiii ei duhovnicești din afara României și înțelege greutățile cu care aceștia se confruntă. Românii de pretutindeni au aspirația unui viitor prosper, dar trăiesc uneori în societăți din ce în ce mai secularizate și individualiste, sunt priviți adesea cu răceală sau suspiciune, fapt care nu le insuflă un sentiment de pace și mulțumire sufletească. De aceea, în bisericile ortodoxe românești din străinătate, românii simt bucuria regăsirii și trăirii credinței strămoșești, participă la viața liturgică și își alină dorul după cei dragi și după locurile natale și își reafirmă identitatea lor profundă. Prin cult, dar și prin evenimentele culturale și prin activitățile social-filantropice organizate de parohiile din diaspora română, sunt promovate valorile permanente ale credinței ortodoxe și ale poporului român, se transmit tradițiile românești și se cultivă limba română. Toate acestea contribuie la păstrarea identității culturale, etnice și ecleziale ortodoxe a românilor din afara României.

Biserica noastră se roagă zilnic, la fiecare slujbă, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni..., arătând astfel comuniunea frățească și prețuirea pentru toți românii care trăiesc dincolo de frontierele României.

Promovarea identității românești ortodoxe susține o integrare socială în țările gazdă fără asimilare culturală și fără deznaționalizare. Sperăm într-o conviețuire armonioasă a românilor de pretutindeni cu cetățenii din țările de adopție, mai ales acum când, în multe locuri din lume, criza morală, spirituală și economică se manifestă și prin tensiuni sociale care pot degenera în conflicte interetnice.

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm pe toți românii de pretutindeni să rămână permanent în dialog și comuniune cu cei dragi rămași acasă, pentru ca distanțele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora față de alții, ci să se păstreze unitatea familiei.

 

Pace și bucurie, sănătate și fericire, dorim tuturor românilor de pretutindeni!

 

Cu părintească binecuvântare și frățească salutare,

 

 

 

Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

                                                              

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Zilei românilor de Pretutindeni, duminică, 28 mai 2023, Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.

 

Sursa foto: Basilica.ro