Acord de colaborare

Părțile semnatare, în speță, Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Dionisie Exiguul” din Provincia Albacete și Parohia San Pablo din Albacete, au convenit prin intermediul celor doi preoți parohi: Sebastian Cătălin Hogea și Pedro Lopez Garcia, să pună bazele unui parteneriat.

Pentru început, parohiei noastre i-a fost oferită spre folosință, odată pe lună, în ultima duminică a fiecărei luni, în intervalul orar 17,00- 19,00, sala video a Parohiei San Pablo. Aici vom putea oficia slujbele religioase ortodoxe (acatiste, vecernii), precum și diferite ierurgii specifice bisericii noastre.

S- a convenit, de asemenea, ca în luna octombrie să punem bazele primului proiect social comun.

Un cuvânt de gratitudine se cuvine spus pentru domnii Juan Francisco Herraez Rodriguez și Adrian Vesa, ce au sprijinit considerabil semnarea acestui acord.

Mai multe detalii pe site-ul: www.albaceteortodox.es

Sebastian Cătălin Hogea, preot paroh