Ședința Adunării Eparhiale-2021

    Joi, 21 Ianuarie 2021, a avut loc ședința Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei și a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei. Datorită restricțiilor și măsurilor sanitare de prevenție a răspândirii virusului Sars-Cov2, ședința s-a desfășurat pe o platformă on-line. 

La lucrările ședinței au luat parte Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Spaniei și Portugaliei, părinții consilieri părinții protopopi, părinții parohi și reprezentanții fiecărei parohii.

În cadrul întrunirii de lucru au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2020 ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial, alcătuite pe baza dărilor de seamă transmise de parohiile Eparhiei, au fost dezbătute și aprobate două modificări la Statutul de Organizare și Funcționare a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, ce urmează a fi înaintate spre validare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei este alcătuiră din 138 de parohii și 30 de fili arondate celor 13 Protopopiate ale Eparhiei. Acestora se adaugă și cele patru mănăstiri, din Spania: Cenicientos, Leon, Vilaller, și din Portugalia: Aldeia de Santa Margarida. 

În cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei s-au efectuat în total un număr de 362 activități cu caracter social-filantropic :ajutorarea și integrarea familiilor numeroase, ajutorarea familiilor aflate în situații de necesitate, ajutorarea copiilor cu situație materială precară atât pe cuprinsul Eparhiei cât și din România și ajutorarea familiilor în caz de deces. 
S-au identificat un număr de 18 (14 in 2019) parohii care desfășoară astfel de activități, atât cu copii, tineri și adulți. S-au identificat un număr de 58 asistenți sociali si voluntari (fata de 56 in 2019),repatrieri: 45 (față de 32 în 2019) de  persoane decedate, suma totală colectată din parohii ridicându-se la peste 32.000€. (fata de 16.000 € in 2019). Prezența în spitale însumează 915 vizite (fata de 858 de vizite in 2019. ). Prezența în penitenciare: prin efectuarea a peste 56 de vizite săptămânale, lunare sau punctuale (față de 90 de vizite în penitenciare în 2019). Peste 129.000€, suma obținută din colecte în biserici, la sfintele slujbe (fata de 125.000 euro in 2019).140 de tone de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și altele, obținute prin intermediul colectelor sau a colaborării cu entitatea Banca de alimente (fata de 40 tone in 2019), cu o valoare aproximativa de 154.000 Euro. Total estimat (ajutoare în bani și în alimente, rechizite, îmbrăcăminte etc) în anul 2020 suma de 283.000 Euro. S-au organizat colecte pentru familiile afectate de pandemie și în dificultate materială, colecte pentru familiile celor decedați, colecte pentru persoanele nevoiașe, care s-a desfășurat pe durata postului Crăciunului unde s-au adunat alimente, rechizite, haine, pături, medicamente, etc, diferite colecte punctuale pentru ajutorul și sprijinul persoanelor aflate în dificultate. S-a colaborat cu entități spaniole, cum ar fi: Banca de Alimente, Crucea Roșie, Caritas, diferite asociații și fundații,  pentru a putea oferi un sprijin credincioșilor din parohii, în limita posibilităților și a normelor de igienă impuse atât în perioada restricționării perimetrale cât și în afara acesteia.
Menținerea si continuarea unui calendar de activități la nivel de Episcopie cu proiectele din 2020, din care amintim: ”Susține Viitorul” – Burse pentru copiii talentați de pe cuprinsul Eparhiei noastre (ianuarie – februarie 2021). ”Protejăm viața, Protejăm mama!”– acțiune prin care să ajutăm la conștientizarea asupra avortului și a violenței domestice (martie 2021). ”Ajutor de viață” – acțiune prin care vom facilita în cadrul parohiilor ocuparea locurilor de muncă pentru cei în nevoi – program permanent. ”O lumină de speranță” – Acțiune cu menirea de a sprijini familiile aflate în nevoie de pe cuprinsul Eparhiei și din țară, în incapacitate financiară, cu scopul oferirii unei mese cu tot ce este necesar pentru duminica Învierii Domnului (Postul Paștelui 2021). ”Fără lacrimi, doar surâs” – Acțiune cu menirea de a ajuta financiar copiii aflați în dificultate financiară, atât de pe cuprinsul Eparhiei cât și din țară (Paște- 1 iunie 2021). ”Un ghiozdan pentru viitor” – Acțiune cu menirea de a strânge toate rechizitele necesare începerii școlii pentru copiii aflați în dificultate (iulie-septembrie 2021). ”Luna solidarității” – Acțiune cu menirea de sprijinire și incluziune socială în parohii a persoanelor însingurate, afectate de procesul migrațional (august 2021).”Oferă o haină” – Acțiune de strângere a obiectelor vestimentare, ce se vor trimite centralizat în țară către Centre de plasament pentru copii, Cămine de bătrâni și Centre de sprijin social. (septembrie-noiembrie 2021).”Luna familiei” – Acțiune cu scop similar celei întreprinsă în Postul Paștelui (noiembrie – decembrie 2021). 

Sectorul Cultural al Eparhiei a avut ca proiecte principale: traducerea și tipărirea în ediție bilingvă (română-spaniolă); Cartea de Rugăciuni pentru Copii; editarea a zece numere din publicația oficială eparhială Foaia Sfântului Apostol Iacob, în format electronic, distribuită on- line, pentru folosul preoților și al creștinilor interesați. Acestora se adaugă realizarea emisiunii cu tematică religioasă ABC-ul Credinței, avându-l ca invitat permanent pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în colaborare cu Televiziunea on-line Lira din Madrid.
După prezentarea rapoartelor și a proiectelor pe anul 2021, Preacuviosul Părinte Petru Pruteanu a susținut o conferință cu tema " Preoția universală și Preoția sacramentală în viața Bisericii" urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. 
În cuvântul de închidere a Adunării Eparhiale, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat necesitatea intensificării slujirii și a activității pastoral-misionare și filantropice în anul 2021, mulțumind celor prezenți și tuturor credincioșilor comunităților românești din Spania și Portugalia pentru implicarea lor în susținerea misiunii preoților slujitori.