Un nou sfânt în Biserica noastră: Sfântul Andrei Şaguna

În prezenţa cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei, a avut loc sâmbtătă, 29 octombrie, la Sibiu, proclamarea canonizării Mitropolitului Andrei Şaguna. Rânduiala a fost săvârşită cu participarea Preafericitului Părinte Teodoros al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, Grecia.

Sărbătoarea a fost marcată de vineri după-amiaza, când a fost întâmpinat la Catedrala Mitropolitană din Sibiu Capul ocrotitorului României, săvârşindu-se ultimul Parastas pentru marele ierarh. A fost aşezat spre închinare, mulţime de credincioşi venind să întâmpine sfintele moaşte şi alţi numeroşi pelerini venind ulterior să le aducă cinstire. A fost evocată personalitatea Mitropolitului Şaguna de către Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cel care a oficiat ultima pomenire a sa, precum şi de pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu. De asemenea, a fost adusă racla cu moaştele noului sfânt.

Sâmbătă dimineaţa, un sobor numeros de ierarhi, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh Teodor şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Hrisostom, au săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, urmată de solemnitatea proclamării canonizării. Din soborul de ierarhi a făcut parte şi Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei.

Preafericitul Daniel, Patriarhul BOR, a vorbit în cuvântul său şi despre admirabila activitate a Mitropolitului Andrei Şaguna: „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna a avut o lucrare deosebită care a fost profund marcată de prezenţa Duhului Sfânt. Se spune că Duhul Sfânt nu se arată în omul leneş şi plictisit. Când cineva este leneş şi plictisit este semnul că nu are pe Duhul Sfânt prezent în el. Duhul Sfânt se arată în oamenii plini de credinţă, de entuziasm, de dorinţă vie de a iubi pe Dumnezeu şi de a-i ajuta pe semenii lui. Sfântul Andrei Şaguna ne impresionează prin dragostea sa neţărmurită faţă de Hristos, faţă de sfinţii Lui şi faţă de Biserica Lui. Ne mirăm cât a putut scrie omul acesta şi cât a putut lucra. A construit sute de şcoli româneşti în Transilvania şi două licee. A întemeiat ziarul Telegraful Român, care şi astăzi continuă fără întrerupere, ca mijloc misionar de răspândire a credinţei şi de apărare a unităţii şi demnităţii românilor din Transilvania”.

Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal a citit apoi Tomosul Sinodal, după care a adresat un cuvânt Patriarhul Teodoros, care i-a dăruit Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, o sfântă evanghelie şi un engolpion cu chipul Maicii Domnului. Alte daruri au fost acordate de Înaltpreasfinţitul Hrisostom, iar apoi Părintele Mitropolit Laurenţiu şi-a exprimat bucuria trăirii acestui moment deosebit de important şi a adresat mulţumiri.

La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a dat mulţumire pentru darul de a avea încă un rugător în cer: „Mulţumim Preasfintei Treimi că a sosit plinirea vremii în care cinstea cuvenită acestei provincii se ridică la nivelul pe care l-a dorit cel pe care îl sărbătorim astăzi şi care a intrat în rândul sfinţilor, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna. Am trecut peste toate încercările care au venit asupra noastră, bucurându-ne că avem încă un rugător în cer”.

La eveniment au luat parte şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene şi centrale, în frunte cu preşedintele României, Traian Băsescu, şeful statului adresând şi el un cuvânt prin care a expus câteva date biografice ale ierarhului.

Demersurile pentru canonizarea Mitropolitului Andrei Şaguna al Transilvaniei au început în anul 2008, iar din comisia de teologi fac parte pr. prof. acad. Mircea Păcurariu, arhid. prof. Ioan I. Ică jr. şi conf. Paul Brusanowski.

Viaţa Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna

Andrei Şaguna s-a născut în oraşul Mişcolţ, la 20 decembrie 1808. În copilărie, din cauza greutăţilor de ordin financiar, tatăl său a fost silit să treacă la catolicism, iar potrivit legilor de atunci, toţi copiii minori treceau la confesiunea tatălui; aşa a ajuns copilul Anastasie împreună cu un frate şi o soră să fie socotiţi romano-catolici. La împlinirea vârstei de 18 ani, toţi cei trei copii au revenit la credinţa ortodoxă.

În 1829, după finalizarea studiilor de filosofie şi drept la Universitatea din Pesta, tânărul Atanasie Şaguna s-a înscris la Seminarul teologic ortodox româno-sârb din Vârşeţ, unde a studiat timp de trei ani.

La 24 de ani a intrat în Mănăstirea ortodoxă sârbă Hopovo, unde a fost tuns în monahism sub numele Andrei, la 12 octombrie 1834.

A slujit Biserica Ortodoxă Sârbă, iar din 1846 pe cea română până la moartea sa. A fost egumen al unor mănăstiri sârbeşti, consilier la Mitropolia din Carloviţ şi profesor la seminarul teologic de acolo, vicar general al Episcopiei Transilvaniei, episcop al Transilvaniei, apoi mitropolit. A slujit Biserica românească timp de 27 de ani, dintre care 25 ca arhiereu.

Sfântul Ierarh Andrei Şaguna va fi pomenit pe data de 30 noiembrie, în aceeaşi zi cu Sfântul Apostol Andrei.

O activitate remarcabilă

Mitropolitul Andrei Şaguna a organizat Biserica Ortodoxă a Transilvaniei, în urma eforturilor sale fiind reînfiinţată vechea Mitropolie a Transilvaniei, căreia i-a dat cea mai democratică şi mai corespunzătoare legislaţie prin Statutul organic din 1868. A reorganizat, pe baza unor principii moderne, învăţământul teologic din Ardeal, iar după 1918 şi în alte zone ale ţării. A organizat şi alte instituţii culturale româneşti care îşi continuă activitatea.

A sprijinit cu burse numeroşi tineri fie pentru studii teologice, fie cu alt profil, din care s-a format elita culturală a Ardealului de până în 1918.

A fost preşedinte al Adunării Naţionale a Românilor de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, delegat al acestei adunări la Curtea imperială din Viena pentru a prezenta doleanţele naţiunii române şi, mai târziu, membru în Dieta Ungariei, în Dieta Transilvaniei şi în Senatul imperial din Viena.

Sub raport bisericesc, a tipărit toate cărţile de slujbă, cărţi de predici, manuale pentru învăţământul teologic, cărţi de rugăciuni şi de îndrumare duhovnicească.