Bucurii şi daruri duhovniceşti în urcuşul spre Învierea Domnului-mărturii din viaţa unei comunităţi

Pentru creştini împlinirea este mântuirea. Ne vom împlini atunci când ne vom mântui şi când/dacă vom ajunge în rai. Pe scurt, aceasta este făgăduinţa creştinismului, chiar dacă unii slujitori uită să vorbească despre rai şi iad şi zic doar de moralitatea învăţăturilor creştine şi frumuseţea acestora, ca şi cum creştinismul ar fi o simplă etică cu reguli şi învăţături estetice.

Dacă prin prisma lumii, un om ratat este un om care nu are bani, nu are serviciu, nu are familie, nu a făcut nimic la viaţa lui etc, prin ochii lui Dumnezeu, un om ratat este un om care nu vrea să fie mântuit, un om pentru care Hristos S-a rastignit degeaba. Este adevărat ca mulţi “creştini” ajung să vadă în Dumnezeu doar un “mijloc” de obţinere a împlinirii aşa cum o percep ei (pace, sănătate, bunăstare etc) şi nu o ţintă la care trebuie să ajungem cu orice preţ, chiar al morţii. Mântuirea este pentru ei ceva nu prea clar definit şi dorit într-o măsură mai mică decât fericirea lumească.  

Este adevărat şi cu totul trist că mulţi oameni nici măcar nu Îl iau în considerare pe Dumnezeu cumva, ci căutarea împlinirii şi-o fac aşa cum vor ei. Şi mai trist este că, odată dorinţele atinse, căci sunt destui care reuşesc să şi le împlinească, vrajmaşul pune în inima lor alte dorinţe şi mai mari care îi chinuie şi mai mult şi îi prinde astfel într-un ciclu “împlinire – căutare”, care se poate asemăna cu un vârtej de beţie ce îl aruncă pe om în suferinţe şi amăgiri cumplite.

Însă, în adâncul fiecărui om, Dumnezeu a pus scânteia divină, care nu este altceva decât acel dor după Dumnezeu, acea sete de asemănare cu Dumnezeu care nu poate fi înăbuşită cu nimic, şi care îi va arde pe cei din iad. Îi va arde pentru că vor vedea atunci că au trăit în minciună şi vor înţelege clar, fără să mai poată ascunde nimic, că Dumnezeu este Cel Care ne-a făcut, şi El ne-a făcut pentru a ne asemăna Lui. Iar stând împotriva Lui sau, pur şi simplu, ignorându-L, nu facem decât să stăm împotriva dorinţei noastre de adevărată împlinire, cu nimic asemănătoare şi comparabilă cu orice altă dorinţă lumească.                                                      

Felul de vieţuire pe care îl sugerează societatea hiperconsumului este unul în care noi ar trebui să ne răstignim puterile sufleteşti şi darurile pe care le-am primit, pentru a câştiga lumea. Lumea ne invită să ne răstignim timpul, puterile şi viaţa pentru a câştiga darurile ei. Din perspectivă creştină însă, omul este chemat să răstignească poftele şi slăbiciunile, pentru a câştiga o viaţă în comuniune cu Dumnezeu, eliberată de acelea. Postul, scrie părintele Dumitru Stăniloae, este o silire a firii celei căzute într-o vieţuire robită prea tare şi prea multor trebuinţe materiale. Dar, prin aceasta, firea e ridicată la trăirea firească în plinătatea puterilor spirituale pe care le primeşte din Dumnezeu, prin care dulceaţa şi trebuinţa celor materiale e copleşită. Astăzi, când prosperitatea îşi arată urâţeniile risipei, cumpătarea este o nevoie urgentă, când invitaţia la exces este tot mai evidentă, postul se dovedeşte a fi tot mai necesar.                                

Postul Mare sau Postul Paştilor este perioada de pregătire pentru Sfintele Paşti, fiind asemănat adesea cu o călătorie duhovnicească către Săptămâna Patimilor şi Înviere. Este un timp de mare nevoinţă sufletească şi trupească în scopul împlinirii noastre, este timp de răstignire.               

Postul Mare este caracterizat prin renunţarea la multe alimente, intensificarea rugăciunilor, îmbunătăţire personală şi multă generozitate cu cei aflaţi în nevoi. Este simbolul viu al întregii vieţi a unui om care se va împlini prin propria înviere după moartea în Hristos a omului cel vechi. Este o perioadă de înnoire duhovnicească, o perioadă a pocăinţei, a curăţirii inimii şi minţii, de reîntoarcere către poruncile Domnului şi către aproapele nostru.                                           

Alimentele care nu sunt permise, tradiţional, sunt carnea şi produsele din lapte, peşte, vin şi ulei. Deoarece din punct de vedere canonic postul strict este oprit sâmbăta şi duminica, vinul şi uleiul sunt admise în aceste zile. Întrucât sărbătoarea Buneivestiri cade în timpul Postului Mare, atunci peştele, vinul şi uleiul sunt permise în acea zi. Acelaşi lucru se întâmplă şi de Florii.     

Apoi, prin pocăinţă (înnoirea minţii şi a vieţii), spovedanie şi iertarea păcatelor, oamenii se apropie de Dumnezeu, se împărtăşesc cu Sfintele Taine şi simt cum se luminează sufletul şi viaţa lor. Omul care se roagă mult are faţa luminoasă şi inima curată, reînnoindu-şi astfel haina de lumină primită de la Botez. Timpul Sfântului şi Marelui Post nu este o perioadă de autoînfometare, ci timp de curăţire, de luminare, de creştere şi de îmbogăţire duhovnicească. În această perioadă adunăm mai multă lumină în suflet, lumină din rugăciune, pocăinţă şi post, lumină din cuvintele Sfintelor Scripturi, lumină din harul Sfintelor Taine, lumină din Vieţile Sfinţilor pe care le citim şi lumină din faptele bune pe care le săvârşim.

În această perioadă nu consumăm produse de origine animală, ci numai produse de origine vegetală, pentru că plantele sunt, în mare parte, rezultatul fotosintezei, al prelucrării luminii de la soare, iar când ne hrănim cu plante crescute din lumină, hrănim, de fapt, trupul cu lumina acumulată de la soare, deoarece ea devine simbol sau veşmânt pentru o altă lumină, lumina harului ceresc necreat şi nevăzut, dăruit nouă de Dumnezeu prin rugăciune, Spovedanie, Împărtăşanie şi săvârşirea faptelor bune.                                                                                

Biserica parohială este, în acest context, spaţiul necesar împlinirii acestor dorinţe duhovniceşti ale noastre, iar programul liturgic parohial este astfel rânduit încât să cuprindă pe toţi, în funcţie de timpul pe care îl au disponibil.      În comunitatea creştin-ortodoxă  a Sfântului Nectarie Taumaturgul din Coslada credincioşii au fost şi sunt aşteptaţi la toate activităţile şi slujbele rânduite de la începerea Postului Mare şi până la încheierea şi încununarea lui cu praznicul Învierii Domnului. Astfel, în prima săptămână a postului, în intervalul luni-joi a fost săvârşită slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul, iar în fiecare zi de vineri, de la orele 19.00, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite a Sfântului Grigorie Dialogul, la care toţi credincioşii care postesc desăvârşit, se spovedesc şi primesc binecuvântare, se împărtăşesc.                

În Duminica Ortodoxiei, prima duminică din post, în cadrul şcolii parohiale s-a organizat, sub îndrumarea şi coordonarea doamnei preotese Gina Cimpoca, o expoziţie de icoane zugrăvite de către copii, intitulată „Icoana din sufletul copilului”, fiecare copil fiind premiat după Sf. Liturghie şi primind diploma de participare.                          

În Duminica a doua, a Sfântului Grigorie Palama, seara, a fost săvârşită slujba paraclisului Maicii Domnului, după care a fost vizionat un film duhovnicesc, cu un cuvânt de folos al părintelui Arsenie Papacioc.                        

În Duminica a treia a Postului, a Sfintei Cruci, după Sfânta Liturghie a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu şi au fost binecuvântate ofrandele pregătite în cinstea şi spre pomenirea Sfinţilor 40 de mucenici. Seara, după paraclisul Maicii Domnului, a fost vizionată o conferinţă susţinută de regizorul creştin Dan Puric. Astfel de vizionări sunt rânduite pentru fiecare după-amiază din duminicile postului.                                                                          

Femeia este cea care ne învaţă ce înseamnă iubirea, răbdarea, mila, altruismul, sacrificiul. Femeia, prin sensibilitatea, dar şi prin înţelepciunea ei, ne arată ce înseamnă frumosul. Ea este secretul şi savoarea vieţii. Cu toate acestea însă, anual, aproape 130 de milioane de femei sunt mutilate, 4 milioane sunt cumpărate şi vândute în întreaga lume, multe dintre ele fiind prinse în traficul de carne vie pentru prostituţie. Mai mult de jumătate din populaţia globală care migrează este formată din femei. Cel mai adesea, acestea lucrează în locuri unde sunt supuse abuzurilor fizice şi sexuale. 70% din populaţia săracă a lumii este formată din femei.                                                                         

De aceea, în duminicile premergătoare începutului primăverii şi a zilei de 8 martie, credincioasele din biserică au primit flori şi un cuvânt de încurajare în greaua misiune pe care astăzi o au, aceea de a fi mame şi soţii creştine. Copiii şcolii parohiale au pregătit mărţişoare şi diploma pentru cea mai bună mamă. Momente speciale, dedicate mamelor creştine, vor fi pregătite şi de sărbătoarea Bunei-Vestiri şi în Duminica Femeilor Mironosiţe.                                   

n fiecare zi de sâmbătă a postului, de dimineaţă se săvârşeşte Sfânta Liturghie, urmată de slujba de pomenire a morţilor. Zilele de miercuri, vineri şi sâmbătă sunt special rezervate Sfintei Taine a Spovedaniei.                  

Activităţile propuse pentru următoarea perioadă vor cuprinde slujbele rânduite, vizionarea de filme şi documentare duhovniceşti, Denia Canonului celui mare, Denia Acatistului Bunei-Vestiri, deniile din Săptămâna Patimilor, Sf. Liturghie din Joia Patimilor, urmată de ritualul spălării picioarelor, Vinerea Prohodului cu îndătinata procesiune cu Sfântul Epitaf, pregătirea slujbei de Paşte, pregătirea pascăi şi a darurilor pentru credincioşi pentru noaptea  Învierii, toate având ca scop primenirea noastră trupească şi sufletească, pentru a trăi deplin şi autentic bucuria pascală (mai multe detalii puteţi obţine şi de pe pagina online a parohiei: www.sfnectariecoslada.ro). 

Luna martie este marcată, la nivel parohial, de încheierea primului an de studiu în cadrul Şcolii parohiale „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. Ceremonia de premiere a celor mai consecvenţi participanţi, dar şi a celui mai bun cursant, va avea loc în ziua de duminică, 11 aprilie a.c., după Sfânta Liturghie.                                                                   

Pentru că mai avem mult de parcurs în acest lung, dar frumos pelerinaj al postului, îl rugăm pe Dumnezeu să dea creştinilor tărie în osteneli, iar ostenitorilor mult folos duhovnicesc. Să ne vedem, să ne auzim şi să ne vorbim numai de bine! Bucurie!