PRAZNICUL POGORÂRII DUHULUI SFÂNT LA CATEDRALA EPISCOPALĂ DIN MADRID

 

 

      În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Cincizecimea, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, a slujit Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, din Madrid, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

         După citirea pericopei evanghelice, Preasfinția Sa a dat citire scrisorii pastorale a Sinodului Mitropolitan la praznicul Cincizecimii. 

        Acțiunea Duhului s-a manifestat cu putere în ziua Cincizecimii și a continuat în veacurile următoare, ajungând până la noi. Cei doisprezece apostoli au trecut de la starea de ucenici înspăimântați și înfricoșați, la starea de predicatori înflăcărați. Ei au propovăduit, cu timp și fără de timp, că Iisus, Cel care fusese răstignit, a înviat, că El este Cel așteptat, că Dumnezeu L-a numit Domn, pentru a da viață tuturor celor care se vor apropia de El și Îl vor primi cu credință și pocăință sinceră - „noi nu putem să nu vorbim de cele ce am văzut și am auzit” (Fapte 4, 20), au spus ei în fața sinedriului. La fel și ceilalți ucenici s-au adunat, au pus totul în comun, s-au sprijinit unul pe celălalt, dând mărturie despre o viață transformată de iubirea tămăduitoare a lui Dumnezeu (Fapte 2, 41-47).
      În același chip nici noi nu putem să nu vedem lucrarea Duhului Sfânt manifestată în lume și în Biserică. Cu toate dificultățile pe care le întâmpinăm în epoca noastră, și cei mai în vârsta și cei mai tineri, avem convingerea că Domnul este la cârma corabiei și nu ne abandonează, ducându-ne pe toți la limanul liniștit al Împărăției Cerurilor.

        În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul Iulian Grosu, pe seama Parohiei Sf. Ap. Petru și Pavel, din Burgos. 

        După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei a oficiat slujba Vecerniei numită a plecării genunchilor, iar la final a miruit pe cei prezenți și a împărțit spice de grâu binecuvântate.