PS TIMOTEI A SLUJIT LA MĂNĂSTIREA „MIHAI VODĂ” - TURDA

 

 

      În Duminica a VIII-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a slujit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, din Turda, România. Alături de Ierarh a slujit un sobor de preoți și diaconi, dintre care amintim pe Preacuvioșii Părinți: Arhim. Teofil Popescu, Arhim. Ilie Hanuschi, Arhid. Spiridon Burlacu și Ierom. Efrem Crișan. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Anastasois.

         În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat rodul rugăciunii și al mulțumirii lui Dumnezeu și prefigurarea Liturghiei în minunea înmulțirii pâinilor. Deși ucenicii Mântuitorului văzuseră multe minuni săvârșite de Domnul Iisus, totuși au încă în suflete necredință, nu se încred în cuvântul lui Hristos, cum că ei pot împărții cinci pâini la mii de oameni. Atunci Domnul ia pâinile, Se uită la cer, Se roagă, binecuvintează și începe să frângă pâinile, apoi le-a dat apostolilor, iar aceștia mulțimii, și toți s-au săturat. Vedem în această minune săvârșită de Mântuitorul Hristos prefigurarea Dumnezeieștii Liturghii, căci la Cina cea de Taină a făcut aceleași gesturi: a luat pâinea în mâinile Sale, a binecuvântat, a frânt și a dat apostolilor. Sfânta Liturghie, în care preotul frânge și împarte sfânta pâine, adică Trupul Domnului, este cea mai înălțătoare rugăciune pe care o poate face omul pe pământ.

      La final Părintele Efrem, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei pentru vizită si slujirea în această mănăstire pentru prima dată. De asemenea, Stavrofora Andreea, stareța așezământului monahal, a mulțumit celor prezenți și i-a invitat pe toți la o agapă festivă.