Praznicul Întâmpinării Domnului la Catedrala Episcopală

 

 

 

    De Praznicul Întâmpinării Domnului, 2 Februarie 2022, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică, din capitala Spaniei.
Alături de Ierarh au slujit Preacuviosul Părinte Arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial al sectorului de protocol, și Preacuviosul Părinte Protosinghel Macarie Bărgăvanu, secretar eparhial și eclesiarh al catedralei.
    Preasfinția Sa, în cuvântul de învățătură a explicat istoricul rânduileii poporului iudeu de a duce fiecare întâi născut, de parte bărbătească, la Templul din Ierusalim, pentru a fi închinat Lui Dumnezeu și de a aduce o jertfă de ardere de tot pentru răscumpărarea lui. 
    În continuare, Ierarhul a vorbit despre Dreptul Simeon, cel care L-a întâmpinat pe Pruncul Hristos la Templul din Ierusalim. Au fost întâmpinați de doi oameni sfinți Dreptul Simeon și Prorocita Ana. Dreptul Simeon a foat unul din înțelepții care a fost pus de către Ptolemeu Filadelful să traducă Scriptura în limba greacă. Lui i-a fost rânduit să traducă cartea prorocului Isaia, unde, ajungând la pasajul: “Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu”, el a înlocuit cuvântul fecioara cu cuvântul femeie, traducând: iată, femeia va lua în pantece. În timpul nopții, un înger al Domnului a corectat traducerea, prorocindu-i că nu va muri până ce nu va vedea împlinirea acestei profeții. Când el s-a întâlnit cu Mântuitorul la Templu, avea în jur de 380 de ani. Dreptul Simeon n-a fost pedepsit de Dumnezeu prin această viață lungă, ci a fost o încredințare, un dar, o binecuvântare; i-a dat prilejul de a se întâlni cu Mântuitorul Hristos. Este o binecuvântare să-L poți ține pe Mântuitorul în brațe.
    Preasfinția Sa a arătat că prin credință și răbdare, omul poate ajunge la întâlnirea cu Dumnezeu, precum Dreptul Simeon. Pe Dumnezeu îl poate vedea cel care are credință și răbdare, precum Dreptul Simeon. A avut răbdare vreme de 380 de ani până să-L întâlnească pe Hristos, umplându-s de Duhul Sfânt, pentru a-L primi pe Hristos.
    În continuare, Ierarhul a afirmat că noi, credincioșii, avem posibilitatea de a fi hristofori, purtători de Hristos, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui. Noi putem să-L primim pe Hristos în noi, prin Sfânta Împărtășanie. Sufletul celui care Îl vede pe Hristos, Îl simte pe Hristos, n-are cum să ceară altceva, decât să locuiască pururea cu Dumnezeu, să stea pururea în comuniune cu Dumnezeu. Cei care trăiesc împreună cu Hristos nu se înfricoșează de moarte, ci o cer pentru a fi mai aproape de Hristos, pentru a-L vedea față către față. Când ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui să îl lăsăm să lucreze în noi ca să înțelegem voia Lui pentru noi.   Preasfințitul Părinte Timotei si-a încheiat cuvântul de învățătură printr-un îndemn: Să-l luăm pe Dreptul Simeon ca exemplu de credință, de răbdare și de nădejde.